De wijkagent van Paasbos

Voor uw veiligheid
Ik wil wat plaatsenIk heb een goed idee

Wijkagent Paasbos

De politie doet veel belangrijk werk. Ze spoort bijvoorbeeld criminele bendes op, houdt drugscontroles en ontmantelt hennepkwekerijen. Ze controleert op snelheid om de verkeersveiligheid te vergroten en verleent eerste hulp bij een (verkeers)ongeval. Kortom: overdag en ’s nachts zorgt ze ervoor dat het veiliger is op straat en in ons land.

Helma van Lambalgen

Wat doet de wijkagent?

De wijkagent is een ervaren politieagent met een extra opleiding.

Hij of zij:

  • is veel aanwezig in uw wijk. U kunt op verschillende manieren met hem/ haar in contact komen.
  • weet veel over uw wijk.
  • kent de jongeren uit de wijk en benadert jeugd- en jongerengroepen, brengt ze in kaart en treedt er zonodig krachtig tegen op.
  • kent de instanties en instellingen in de wijk en kan u in contact brengen met hen. Denk aan scholen, buurtwerkers, woningbouwverenigingen, openbaar ministerie, gemeente, maatschappelijk werk, zorg- en hulpverlenende instanties, etc.
  • organiseert verkeerscontroles op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren of waar verkeersdeelnemers overlast veroorzaken. Dat doet hij samen met zijn collega’s van het wijkteam.
  • bestrijdt criminaliteit in samenwerking met zijn recherche collega’s.
  • levert een bijdrage aan het leefbaar maken van uw wijk of buurt.

U helpt de wijkagent door hem of haar te vertellen wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op? Geef het dan door aan uw wijkagent. Samen zorgen we ervoor dat uw wijk een leuke en veilige wijk blijft.

Uw wijkagente,

Helma van Lambalgen

Lees meer over Helma van Lambalgen op Nijkerk.nu

Het algemene telefoonnummer is 0900 – 8844 voor niet dringende politiezaken, bij spoed 112.

Gebiedsteam Paasbos

Voor al uw cadeau, hobby, taarten & cupcakes artikelen

2B Youth Connection Paasbos

Share This