Op de hoek van de Grieglaan en de Brahmslaan ligt een braakliggend stuk grond. Nog maar een paar maand geleden stond hier de Maranathaschool. De school is nu tijdelijk ondergebracht in de oude sportbasisschool aan de Bizetlaan. Toch wordt er nog niet gebouwd aan de Grieglaan. Hoe kan dat?

Bijstelling plan In de afgelopen twee jaren heeft de school met een architect een prachtig gebouw ontworpen. Dit plan is in het voorjaar van 2015 ook aan de bewoners van de omgeving van de school gepresenteerd. Na de zomervakantie begon de aanbesteding voor de nieuwbouw. Helaas bleek het plan te ambitieus en was het plan te duur. De geplande start van de bouw is vertraagd omdat er eerst een versoberd plan moet komen. Op dit moment zijn de architect en de aannemer met elkaar in gesprek om het plan financieel haalbaar te krijgen. Pas als het nieuwe plan klaar is, kan de aannemer beginnen met de voorbereidingen van de bouw.

Realisatie nieuwbouw
De planning is dat we in het voorjaar van 2016 gaan beginnen met de bouw en dat de school een jaar later klaar is. Omdat de plannen nog in ontwikkeling zijn, kunnen we helaas nog geen impressie geven van het hele gebouw. Wel weten we dat de buitenkant van het oude plan grotendeels overeind blijft. Zodra we definitieve ontwerpen hebben, zullen we die op deze website publiceren.

Open voor de wijk
Als de nieuwe school klaar is, willen we de ruimtes op de benedenverdieping ook open stellen voor de wijk. Op deze manier willen we de school meer laten integreren in de wijk. Op deze manier ontwikkelen onze kinderen hun burgerschapsvaardigheden (verantwoorde burgers om in de samenleving van waarde te zijn) en kan de buurt activiteiten ontwikkelen in en rond de nieuwe school. Hierbij kunt u denken aan gezamenlijke kook-activiteiten of het onderhouden van de schooltuin.

Informatie
Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van de nieuwbouw, dan kunt u contact opnemen met Sieds Elze Sennema, directeur van de Maranathaschool: directie.maranatha@hsn-scholen.nl

Share This