In het gebiedsteam werken professionals vanuit verschillende organisaties samen: MEE Veluwe, Stimenz, Philadelphia, Beweging 3.0, Gemeente Nijkerk, Amaris, Lindenhout, CJG, Leger des Heils, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Icare, Eleos, Jeugdbescherming Gelderland (voormalig BJZ), ’s Heerenloo, Pactum, Stichting Breder, Sustvarius, Youké en Welzin.

Als zwaardere ondersteuning nodig is, zorgen de medewerkers van het gebiedsteam dat de juiste ondersteuning ingeschakeld wordt. De gemeente heeft hiervoor met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten (zie: Documenten). Maar, u kun ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) (zie; persoonsgebonden budget (pgb)). De gebiedsteamprofessional blijft op de achtergrond betrokken bij de ondersteuning, ook als u door een andere organisatie geholpen wordt.

Het uitgangspunt is één contactpersoon (regisseur) en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren hulp nodig is.

Privacy
Wanneer u ondersteuning ontvangt van een gebiedsteam worden uw gegevens geregistreerd. Het gebiedsteam gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Dit is vastgelegd in een privacyreglement.
De medewerker van het gebiedsteam spreekt in principe met u af dat de huisarts wordt geïnformeerd over de ondersteuning die u ontvangt.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van uw wijk (zie Wat is het?). Een gebiedsteam is in eerste instantie bereikbaar via een formulier dat u kunt invullen (zie ‘Digitaal aanvragen’), maar ook via e-mail en via telefoon.

Contact per e-mail
U kunt een e-mail sturen naar het centrale e-mailadres van de gebiedsteams: aanmeldingen@gtnijkerk.nl.

Wanneer u een e-mail stuurt vóór 16.00 uur, zal een medewerker van het gebiedsteam binnen één werkdag contact met u opnemen.

Contact per telefoon
U kunt bellen met het algemene nummer van de gemeente: 14 033. De telefonist(e) registreert uw vraag en zal u vragen naar uw naam, postcode, telefoonnummer, ondersteuningsvraag en of u al bekend bent bij de gemeente of het gebiedsteam. De gemeente is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Wanneer u belt tussen 09.00 en 17.00, krijgt u direct een medewerker van het gebiedsteam aan de telefoon. Als verder contact nodig is, zal de medewerker die aan u gekoppeld wordt binnen anderhalve week contact met u opnemen.

Online aanvragen
Formulier zorgaanvraag

Share This